Tất cả các múi giờ ở  Principality of Andorra

Khu vực của đất nước ở Principality of Andorra. Dân số ở Principality of Andorra. Mã điện thoại ở Principality of Andorra. Mã tiền tệ ở Principality of Andorra. Mã quốc gia ISO ở Principality of Andorra. Tên miền cấp cao nhất ở Principality of Andorra. Khu hành chính ở Principality of Andorra. Những nơi phổ biến ở Principality of Andorra.

Về Principality of Andorra

Mã quốc gia ISO: AD
Khu vực của đất nước: 468 km2
Dân số: 84,000
Tên miền cấp cao nhất: .AD
Mã tiền tệ: EUR
Mã điện thoại: 376

Khu hành chính ở Principality of Andorra

Những nơi phổ biến ở Principality of Andorra