Tất cả các múi giờ ở  Republic of Burundi

Khu vực của đất nước ở Republic of Burundi. Dân số ở Republic of Burundi. Mã điện thoại ở Republic of Burundi. Mã tiền tệ ở Republic of Burundi. Mã quốc gia ISO ở Republic of Burundi. Tên miền cấp cao nhất ở Republic of Burundi. Khu hành chính ở Republic of Burundi. Những nơi phổ biến ở Republic of Burundi.

Về Republic of Burundi

Mã quốc gia ISO: BI
Khu vực của đất nước: 27,830 km2
Dân số: 9,863,117
Tên miền cấp cao nhất: .BI
Mã tiền tệ: BIF
Mã điện thoại: 257

Khu hành chính ở Republic of Burundi

Những nơi phổ biến ở Republic of Burundi