Tất cả các múi giờ ở  Kingdom of Bhutan

Khu vực của đất nước ở Kingdom of Bhutan. Dân số ở Kingdom of Bhutan. Mã điện thoại ở Kingdom of Bhutan. Mã tiền tệ ở Kingdom of Bhutan. Mã quốc gia ISO ở Kingdom of Bhutan. Tên miền cấp cao nhất ở Kingdom of Bhutan. Khu hành chính ở Kingdom of Bhutan. Những nơi phổ biến ở Kingdom of Bhutan.

Về Kingdom of Bhutan

Mã quốc gia ISO: BT
Khu vực của đất nước: 47,000 km2
Dân số: 699,847
Tên miền cấp cao nhất: .BT
Mã tiền tệ: BTN
Mã điện thoại: 975

Khu hành chính ở Kingdom of Bhutan

Những nơi phổ biến ở Kingdom of Bhutan