Tất cả các múi giờ ở  Republic of Botswana

Khu vực của đất nước ở Republic of Botswana. Dân số ở Republic of Botswana. Mã điện thoại ở Republic of Botswana. Mã tiền tệ ở Republic of Botswana. Mã quốc gia ISO ở Republic of Botswana. Tên miền cấp cao nhất ở Republic of Botswana. Khu hành chính ở Republic of Botswana. Những nơi phổ biến ở Republic of Botswana.

Về Republic of Botswana

Mã quốc gia ISO: BW
Khu vực của đất nước: 600,370 km2
Dân số: 2,029,307
Tên miền cấp cao nhất: .BW
Mã tiền tệ: BWP
Mã điện thoại: 267

Khu hành chính ở Republic of Botswana

Những nơi phổ biến ở Republic of Botswana