Tất cả các múi giờ ở  Democratic Republic of the Congo

Khu vực của đất nước ở Democratic Republic of the Congo. Dân số ở Democratic Republic of the Congo. Mã điện thoại ở Democratic Republic of the Congo. Mã tiền tệ ở Democratic Republic of the Congo. Mã quốc gia ISO ở Democratic Republic of the Congo. Tên miền cấp cao nhất ở Democratic Republic of the Congo. Khu hành chính ở Democratic Republic of the Congo. Những nơi phổ biến ở Democratic Republic of the Congo.

Về Democratic Republic of the Congo

Mã quốc gia ISO: CD
Khu vực của đất nước: 2,345,410 km2
Dân số: 70,916,439
Tên miền cấp cao nhất: .CD
Mã tiền tệ: CDF
Mã điện thoại: 243

Khu hành chính ở Democratic Republic of the Congo

Những nơi phổ biến ở Democratic Republic of the Congo