Tất cả các múi giờ ở  Cook Islands

Khu vực của đất nước ở Cook Islands. Dân số ở Cook Islands. Mã điện thoại ở Cook Islands. Mã tiền tệ ở Cook Islands. Mã quốc gia ISO ở Cook Islands. Tên miền cấp cao nhất ở Cook Islands. Khu hành chính ở Cook Islands. Những nơi phổ biến ở Cook Islands.

Về Cook Islands

Mã quốc gia ISO: CK
Khu vực của đất nước: 240 km2
Dân số: 21,388
Tên miền cấp cao nhất: .CK
Mã tiền tệ: NZD
Mã điện thoại: 682

Khu hành chính ở Cook Islands

Những nơi phổ biến ở Cook Islands