Tất cả các múi giờ ở  People’s Republic of China

Khu vực của đất nước ở People’s Republic of China. Dân số ở People’s Republic of China. Mã điện thoại ở People’s Republic of China. Mã tiền tệ ở People’s Republic of China. Mã quốc gia ISO ở People’s Republic of China. Tên miền cấp cao nhất ở People’s Republic of China. Khu hành chính ở People’s Republic of China. Những nơi phổ biến ở People’s Republic of China.

Về People’s Republic of China

Mã quốc gia ISO: CN
Khu vực của đất nước: 9,596,960 km2
Dân số: 1,330,044,000
Tên miền cấp cao nhất: .CN
Mã tiền tệ: CNY
Mã điện thoại: 86

Khu hành chính ở People’s Republic of China

Những nơi phổ biến ở People’s Republic of China