Tất cả các múi giờ ở  Republic of France

Khu vực của đất nước ở Republic of France. Dân số ở Republic of France. Mã điện thoại ở Republic of France. Mã tiền tệ ở Republic of France. Mã quốc gia ISO ở Republic of France. Tên miền cấp cao nhất ở Republic of France. Khu hành chính ở Republic of France. Những nơi phổ biến ở Republic of France.

Về Republic of France

Mã quốc gia ISO: FR
Khu vực của đất nước: 547,030 km2
Dân số: 64,768,389
Tên miền cấp cao nhất: .FR
Mã tiền tệ: EUR
Mã điện thoại: 33

Khu hành chính ở Republic of France

Những nơi phổ biến ở Republic of France