Tất cả các múi giờ ở  Hong Kong Special Administrative Region

Khu vực của đất nước ở Hong Kong Special Administrative Region. Dân số ở Hong Kong Special Administrative Region. Mã điện thoại ở Hong Kong Special Administrative Region. Mã tiền tệ ở Hong Kong Special Administrative Region. Mã quốc gia ISO ở Hong Kong Special Administrative Region. Tên miền cấp cao nhất ở Hong Kong Special Administrative Region. Khu hành chính ở Hong Kong Special Administrative Region. Những nơi phổ biến ở Hong Kong Special Administrative Region.

Về Hong Kong Special Administrative Region

Mã quốc gia ISO: HK
Khu vực của đất nước: 1,092 km2
Dân số: 6,898,686
Tên miền cấp cao nhất: .HK
Mã tiền tệ: HKD
Mã điện thoại: 852

Khu hành chính ở Hong Kong Special Administrative Region

Những nơi phổ biến ở Hong Kong Special Administrative Region