Tất cả các múi giờ ở Jawa Barat,  Republic of Indonesia

Giờ địa phương hiện tại ở Republic of Indonesia – Jawa Barat. Đánh bẩy Jawa Barat mã thời tiết và khu vực, múi giờ và DST. Khám phá Jawa Barat mặt trời mọc và hoàng hôn, mặt trăng mọc và mặt trăng lặn, dân số ở Republic of Indonesia, mã điện thoại ở Republic of Indonesia, mã tiền tệ ở Republic of Indonesia.

Thời gian hiện tại ở Jawa Barat, Republic of Indonesia

Múi giờ "Asia/Jakarta"
Độ lệch UTC/GMT +07:00
21:27
:36
Thứ Sáu, Tháng Chín 29, 2023

Thời gian mặt trời mọc và mặt trời lặn ở Jawa Barat, Republic of Indonesia

Mặt trời mọc 05:35
Thiên đình 11:40
Hoàng hôn 17:45

Tất cả các thành phố của Jawa Barat, Republic of Indonesia nơi chúng ta biết múi giờ

Kế tiếp →

Về Jawa Barat, Republic of Indonesia

Dân số45,278,744
Tính số lượt xem470,027

Về Republic of Indonesia

Mã quốc gia ISOID
Khu vực của đất nước1,919,440 km2
Dân số242,968,342
Tên miền cấp cao nhất.ID
Mã tiền tệIDR
Mã điện thoại62
Tính số lượt xem2,244,098

Khu hành chính ở Jawa Barat, Republic of Indonesia