Tất cả các múi giờ ở  Islamic Republic of Iran

Khu vực của đất nước ở Islamic Republic of Iran. Dân số ở Islamic Republic of Iran. Mã điện thoại ở Islamic Republic of Iran. Mã tiền tệ ở Islamic Republic of Iran. Mã quốc gia ISO ở Islamic Republic of Iran. Tên miền cấp cao nhất ở Islamic Republic of Iran. Khu hành chính ở Islamic Republic of Iran. Những nơi phổ biến ở Islamic Republic of Iran.

Về Islamic Republic of Iran

Mã quốc gia ISO: IR
Khu vực của đất nước: 1,648,000 km2
Dân số: 76,923,300
Tên miền cấp cao nhất: .IR
Mã tiền tệ: IRR
Mã điện thoại: 98

Khu hành chính ở Islamic Republic of Iran

Những nơi phổ biến ở Islamic Republic of Iran