Tất cả các múi giờ ở  Italian Republic

Khu vực của đất nước ở Italian Republic. Dân số ở Italian Republic. Mã điện thoại ở Italian Republic. Mã tiền tệ ở Italian Republic. Mã quốc gia ISO ở Italian Republic. Tên miền cấp cao nhất ở Italian Republic. Khu hành chính ở Italian Republic. Những nơi phổ biến ở Italian Republic.

Về Italian Republic

Mã quốc gia ISO: IT
Khu vực của đất nước: 301,230 km2
Dân số: 60,340,328
Tên miền cấp cao nhất: .IT
Mã tiền tệ: EUR
Mã điện thoại: 39

Khu hành chính ở Italian Republic

Những nơi phổ biến ở Italian Republic