Tất cả các múi giờ ở  Japan

Khu vực của đất nước ở Japan. Dân số ở Japan. Mã điện thoại ở Japan. Mã tiền tệ ở Japan. Mã quốc gia ISO ở Japan. Tên miền cấp cao nhất ở Japan. Khu hành chính ở Japan. Những nơi phổ biến ở Japan.

Về Japan

Mã quốc gia ISO: JP
Khu vực của đất nước: 377,835 km2
Dân số: 127,288,000
Tên miền cấp cao nhất: .JP
Mã tiền tệ: JPY
Mã điện thoại: 81

Khu hành chính ở Japan

Những nơi phổ biến ở Japan