Tất cả các múi giờ ở  Republic of Lithuania

Khu vực của đất nước ở Republic of Lithuania. Dân số ở Republic of Lithuania. Mã điện thoại ở Republic of Lithuania. Mã tiền tệ ở Republic of Lithuania. Mã quốc gia ISO ở Republic of Lithuania. Tên miền cấp cao nhất ở Republic of Lithuania. Khu hành chính ở Republic of Lithuania. Những nơi phổ biến ở Republic of Lithuania.

Về Republic of Lithuania

Mã quốc gia ISO: LT
Khu vực của đất nước: 65,200 km2
Dân số: 2,944,459
Tên miền cấp cao nhất: .LT
Mã tiền tệ: EUR
Mã điện thoại: 370

Khu hành chính ở Republic of Lithuania

Những nơi phổ biến ở Republic of Lithuania