Tất cả các múi giờ ở  Mongolia

Khu vực của đất nước ở Mongolia. Dân số ở Mongolia. Mã điện thoại ở Mongolia. Mã tiền tệ ở Mongolia. Mã quốc gia ISO ở Mongolia. Tên miền cấp cao nhất ở Mongolia. Khu hành chính ở Mongolia. Những nơi phổ biến ở Mongolia.

Về Mongolia

Mã quốc gia ISO: MN
Khu vực của đất nước: 1,565,000 km2
Dân số: 3,086,918
Tên miền cấp cao nhất: .MN
Mã tiền tệ: MNT
Mã điện thoại: 976

Khu hành chính ở Mongolia

Những nơi phổ biến ở Mongolia