Tất cả các múi giờ ở  Islamic Republic of Mauritania

Khu vực của đất nước ở Islamic Republic of Mauritania. Dân số ở Islamic Republic of Mauritania. Mã điện thoại ở Islamic Republic of Mauritania. Mã tiền tệ ở Islamic Republic of Mauritania. Mã quốc gia ISO ở Islamic Republic of Mauritania. Tên miền cấp cao nhất ở Islamic Republic of Mauritania. Khu hành chính ở Islamic Republic of Mauritania. Những nơi phổ biến ở Islamic Republic of Mauritania.

Về Islamic Republic of Mauritania

Mã quốc gia ISO: MR
Khu vực của đất nước: 1,030,700 km2
Dân số: 3,205,060
Tên miền cấp cao nhất: .MR
Mã tiền tệ: MRO
Mã điện thoại: 222

Khu hành chính ở Islamic Republic of Mauritania

Những nơi phổ biến ở Islamic Republic of Mauritania