Tất cả các múi giờ ở  Republic of Mauritius

Khu vực của đất nước ở Republic of Mauritius. Dân số ở Republic of Mauritius. Mã điện thoại ở Republic of Mauritius. Mã tiền tệ ở Republic of Mauritius. Mã quốc gia ISO ở Republic of Mauritius. Tên miền cấp cao nhất ở Republic of Mauritius. Khu hành chính ở Republic of Mauritius. Những nơi phổ biến ở Republic of Mauritius.

Về Republic of Mauritius

Mã quốc gia ISO: MU
Khu vực của đất nước: 2,040 km2
Dân số: 1,294,104
Tên miền cấp cao nhất: .MU
Mã tiền tệ: MUR
Mã điện thoại: 230

Khu hành chính ở Republic of Mauritius

Những nơi phổ biến ở Republic of Mauritius