Tất cả các múi giờ ở  Republic of Namibia

Khu vực của đất nước ở Republic of Namibia. Dân số ở Republic of Namibia. Mã điện thoại ở Republic of Namibia. Mã tiền tệ ở Republic of Namibia. Mã quốc gia ISO ở Republic of Namibia. Tên miền cấp cao nhất ở Republic of Namibia. Khu hành chính ở Republic of Namibia. Những nơi phổ biến ở Republic of Namibia.

Về Republic of Namibia

Mã quốc gia ISO: NA
Khu vực của đất nước: 825,418 km2
Dân số: 2,128,471
Tên miền cấp cao nhất: .NA
Mã tiền tệ: NAD
Mã điện thoại: 264

Khu hành chính ở Republic of Namibia

Những nơi phổ biến ở Republic of Namibia