Tất cả các múi giờ ở  Federal Republic of Nigeria

Khu vực của đất nước ở Federal Republic of Nigeria. Dân số ở Federal Republic of Nigeria. Mã điện thoại ở Federal Republic of Nigeria. Mã tiền tệ ở Federal Republic of Nigeria. Mã quốc gia ISO ở Federal Republic of Nigeria. Tên miền cấp cao nhất ở Federal Republic of Nigeria. Khu hành chính ở Federal Republic of Nigeria. Những nơi phổ biến ở Federal Republic of Nigeria.

Về Federal Republic of Nigeria

Mã quốc gia ISO: NG
Khu vực của đất nước: 923,768 km2
Dân số: 154,000,000
Tên miền cấp cao nhất: .NG
Mã tiền tệ: NGN
Mã điện thoại: 234

Khu hành chính ở Federal Republic of Nigeria

Những nơi phổ biến ở Federal Republic of Nigeria