Tất cả các múi giờ ở  Islamic Republic of Pakistan

Khu vực của đất nước ở Islamic Republic of Pakistan. Dân số ở Islamic Republic of Pakistan. Mã điện thoại ở Islamic Republic of Pakistan. Mã tiền tệ ở Islamic Republic of Pakistan. Mã quốc gia ISO ở Islamic Republic of Pakistan. Tên miền cấp cao nhất ở Islamic Republic of Pakistan. Khu hành chính ở Islamic Republic of Pakistan. Những nơi phổ biến ở Islamic Republic of Pakistan.

Về Islamic Republic of Pakistan

Mã quốc gia ISO: PK
Khu vực của đất nước: 803,940 km2
Dân số: 184,404,791
Tên miền cấp cao nhất: .PK
Mã tiền tệ: PKR
Mã điện thoại: 92

Khu hành chính ở Islamic Republic of Pakistan

Những nơi phổ biến ở Islamic Republic of Pakistan