Tất cả các múi giờ ở  Republic of Poland

Khu vực của đất nước ở Republic of Poland. Dân số ở Republic of Poland. Mã điện thoại ở Republic of Poland. Mã tiền tệ ở Republic of Poland. Mã quốc gia ISO ở Republic of Poland. Tên miền cấp cao nhất ở Republic of Poland. Khu hành chính ở Republic of Poland. Những nơi phổ biến ở Republic of Poland.

Về Republic of Poland

Mã quốc gia ISO: PL
Khu vực của đất nước: 312,685 km2
Dân số: 38,500,000
Tên miền cấp cao nhất: .PL
Mã tiền tệ: PLN
Mã điện thoại: 48

Khu hành chính ở Republic of Poland

Những nơi phổ biến ở Republic of Poland