Tất cả các múi giờ ở  State of Qatar

Khu vực của đất nước ở State of Qatar. Dân số ở State of Qatar. Mã điện thoại ở State of Qatar. Mã tiền tệ ở State of Qatar. Mã quốc gia ISO ở State of Qatar. Tên miền cấp cao nhất ở State of Qatar. Khu hành chính ở State of Qatar. Những nơi phổ biến ở State of Qatar.

Về State of Qatar

Mã quốc gia ISO: QA
Khu vực của đất nước: 11,437 km2
Dân số: 840,926
Tên miền cấp cao nhất: .QA
Mã tiền tệ: QAR
Mã điện thoại: 974

Khu hành chính ở State of Qatar

Những nơi phổ biến ở State of Qatar