Tất cả các múi giờ ở  Republic of Seychelles

Khu vực của đất nước ở Republic of Seychelles. Dân số ở Republic of Seychelles. Mã điện thoại ở Republic of Seychelles. Mã tiền tệ ở Republic of Seychelles. Mã quốc gia ISO ở Republic of Seychelles. Tên miền cấp cao nhất ở Republic of Seychelles. Khu hành chính ở Republic of Seychelles. Những nơi phổ biến ở Republic of Seychelles.

Về Republic of Seychelles

Mã quốc gia ISO: SC
Khu vực của đất nước: 455 km2
Dân số: 88,340
Tên miền cấp cao nhất: .SC
Mã tiền tệ: SCR
Mã điện thoại: 248

Khu hành chính ở Republic of Seychelles

Những nơi phổ biến ở Republic of Seychelles