Tất cả các múi giờ ở  Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha

Khu vực của đất nước ở Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha. Dân số ở Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha. Mã điện thoại ở Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha. Mã tiền tệ ở Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha. Mã quốc gia ISO ở Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha. Tên miền cấp cao nhất ở Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha. Khu hành chính ở Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha. Những nơi phổ biến ở Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha.

Về Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha

Mã quốc gia ISO: SH
Khu vực của đất nước: 410 km2
Dân số: 7,460
Tên miền cấp cao nhất: .SH
Mã tiền tệ: SHP
Mã điện thoại: 290

Khu hành chính ở Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha

Những nơi phổ biến ở Saint Helena, Ascension, and Tristan da Cunha