Tất cả các múi giờ ở  Republic of Senegal

Khu vực của đất nước ở Republic of Senegal. Dân số ở Republic of Senegal. Mã điện thoại ở Republic of Senegal. Mã tiền tệ ở Republic of Senegal. Mã quốc gia ISO ở Republic of Senegal. Tên miền cấp cao nhất ở Republic of Senegal. Khu hành chính ở Republic of Senegal. Những nơi phổ biến ở Republic of Senegal.

Về Republic of Senegal

Mã quốc gia ISO: SN
Khu vực của đất nước: 196,190 km2
Dân số: 12,323,252
Tên miền cấp cao nhất: .SN
Mã tiền tệ: XOF
Mã điện thoại: 221

Khu hành chính ở Republic of Senegal

Những nơi phổ biến ở Republic of Senegal