Tất cả các múi giờ ở  Tokelau

Khu vực của đất nước ở Tokelau. Dân số ở Tokelau. Mã điện thoại ở Tokelau. Mã tiền tệ ở Tokelau. Mã quốc gia ISO ở Tokelau. Tên miền cấp cao nhất ở Tokelau. Khu hành chính ở Tokelau. Những nơi phổ biến ở Tokelau.

Về Tokelau

Mã quốc gia ISO: TK
Khu vực của đất nước: 10 km2
Dân số: 1,466
Tên miền cấp cao nhất: .TK
Mã tiền tệ: NZD
Mã điện thoại: 690

Khu hành chính ở Tokelau

Những nơi phổ biến ở Tokelau