Tất cả các múi giờ ở  Republic of Turkey

Khu vực của đất nước ở Republic of Turkey. Dân số ở Republic of Turkey. Mã điện thoại ở Republic of Turkey. Mã tiền tệ ở Republic of Turkey. Mã quốc gia ISO ở Republic of Turkey. Tên miền cấp cao nhất ở Republic of Turkey. Khu hành chính ở Republic of Turkey. Những nơi phổ biến ở Republic of Turkey.

Về Republic of Turkey

Mã quốc gia ISO: TR
Khu vực của đất nước: 780,580 km2
Dân số: 77,804,122
Tên miền cấp cao nhất: .TR
Mã tiền tệ: TRY
Mã điện thoại: 90

Khu hành chính ở Republic of Turkey

Những nơi phổ biến ở Republic of Turkey