Tất cả các múi giờ ở  Republic of Uganda

Khu vực của đất nước ở Republic of Uganda. Dân số ở Republic of Uganda. Mã điện thoại ở Republic of Uganda. Mã tiền tệ ở Republic of Uganda. Mã quốc gia ISO ở Republic of Uganda. Tên miền cấp cao nhất ở Republic of Uganda. Khu hành chính ở Republic of Uganda. Những nơi phổ biến ở Republic of Uganda.

Về Republic of Uganda

Mã quốc gia ISO: UG
Khu vực của đất nước: 236,040 km2
Dân số: 33,398,682
Tên miền cấp cao nhất: .UG
Mã tiền tệ: UGX
Mã điện thoại: 256

Khu hành chính ở Republic of Uganda

Những nơi phổ biến ở Republic of Uganda