Tất cả các múi giờ ở  Republic of Zimbabwe

Khu vực của đất nước ở Republic of Zimbabwe. Dân số ở Republic of Zimbabwe. Mã điện thoại ở Republic of Zimbabwe. Mã tiền tệ ở Republic of Zimbabwe. Mã quốc gia ISO ở Republic of Zimbabwe. Tên miền cấp cao nhất ở Republic of Zimbabwe. Khu hành chính ở Republic of Zimbabwe. Những nơi phổ biến ở Republic of Zimbabwe.

Về Republic of Zimbabwe

Mã quốc gia ISO: ZW
Khu vực của đất nước: 390,580 km2
Dân số: 13,061,000
Tên miền cấp cao nhất: .ZW
Mã tiền tệ: ZWL
Mã điện thoại: 263

Khu hành chính ở Republic of Zimbabwe

Những nơi phổ biến ở Republic of Zimbabwe