Tất cả các múi giờ ở  Bosnia and Herzegovina

Khu vực của đất nước ở Bosnia and Herzegovina. Dân số ở Bosnia and Herzegovina. Mã điện thoại ở Bosnia and Herzegovina. Mã tiền tệ ở Bosnia and Herzegovina. Mã quốc gia ISO ở Bosnia and Herzegovina. Tên miền cấp cao nhất ở Bosnia and Herzegovina. Khu hành chính ở Bosnia and Herzegovina. Những nơi phổ biến ở Bosnia and Herzegovina.

Về Bosnia and Herzegovina

Mã quốc gia ISO: BA
Khu vực của đất nước: 51,129 km2
Dân số: 4,590,000
Tên miền cấp cao nhất: .BA
Mã tiền tệ: BAM
Mã điện thoại: 387

Khu hành chính ở Bosnia and Herzegovina

Những nơi phổ biến ở Bosnia and Herzegovina