Tất cả các múi giờ ở  Georgia

Khu vực của đất nước ở Georgia. Dân số ở Georgia. Mã điện thoại ở Georgia. Mã tiền tệ ở Georgia. Mã quốc gia ISO ở Georgia. Tên miền cấp cao nhất ở Georgia. Khu hành chính ở Georgia. Những nơi phổ biến ở Georgia.

Về Georgia

Mã quốc gia ISO: GE
Khu vực của đất nước: 69,700 km2
Dân số: 4,630,000
Tên miền cấp cao nhất: .GE
Mã tiền tệ: GEL
Mã điện thoại: 995

Khu hành chính ở Georgia

Những nơi phổ biến ở Georgia