Tất cả các múi giờ ở  Republic of Peru

Khu vực của đất nước ở Republic of Peru. Dân số ở Republic of Peru. Mã điện thoại ở Republic of Peru. Mã tiền tệ ở Republic of Peru. Mã quốc gia ISO ở Republic of Peru. Tên miền cấp cao nhất ở Republic of Peru. Khu hành chính ở Republic of Peru. Những nơi phổ biến ở Republic of Peru.

Về Republic of Peru

Mã quốc gia ISO: PE
Khu vực của đất nước: 1,285,220 km2
Dân số: 29,907,003
Tên miền cấp cao nhất: .PE
Mã tiền tệ: PEN
Mã điện thoại: 51

Khu hành chính ở Republic of Peru

Những nơi phổ biến ở Republic of Peru