Tất cả các múi giờ ở  Sultanate of Oman

Khu vực của đất nước ở Sultanate of Oman. Dân số ở Sultanate of Oman. Mã điện thoại ở Sultanate of Oman. Mã tiền tệ ở Sultanate of Oman. Mã quốc gia ISO ở Sultanate of Oman. Tên miền cấp cao nhất ở Sultanate of Oman. Khu hành chính ở Sultanate of Oman. Những nơi phổ biến ở Sultanate of Oman.

Về Sultanate of Oman

Mã quốc gia ISO: OM
Khu vực của đất nước: 212,460 km2
Dân số: 2,967,717
Tên miền cấp cao nhất: .OM
Mã tiền tệ: OMR
Mã điện thoại: 968

Khu hành chính ở Sultanate of Oman

Những nơi phổ biến ở Sultanate of Oman