Tất cả các múi giờ ở  Republic of Moldova

Khu vực của đất nước ở Republic of Moldova. Dân số ở Republic of Moldova. Mã điện thoại ở Republic of Moldova. Mã tiền tệ ở Republic of Moldova. Mã quốc gia ISO ở Republic of Moldova. Tên miền cấp cao nhất ở Republic of Moldova. Khu hành chính ở Republic of Moldova. Những nơi phổ biến ở Republic of Moldova.

Về Republic of Moldova

Mã quốc gia ISO: MD
Khu vực của đất nước: 33,843 km2
Dân số: 4,324,000
Tên miền cấp cao nhất: .MD
Mã tiền tệ: MDL
Mã điện thoại: 373

Khu hành chính ở Republic of Moldova

Những nơi phổ biến ở Republic of Moldova