Tất cả các múi giờ ở  Islamic Republic of Afghanistan

Khu vực của đất nước ở Islamic Republic of Afghanistan. Dân số ở Islamic Republic of Afghanistan. Mã điện thoại ở Islamic Republic of Afghanistan. Mã tiền tệ ở Islamic Republic of Afghanistan. Mã quốc gia ISO ở Islamic Republic of Afghanistan. Tên miền cấp cao nhất ở Islamic Republic of Afghanistan. Khu hành chính ở Islamic Republic of Afghanistan. Những nơi phổ biến ở Islamic Republic of Afghanistan.

Về Islamic Republic of Afghanistan

Mã quốc gia ISO: AF
Khu vực của đất nước: 647,500 km2
Dân số: 29,121,286
Tên miền cấp cao nhất: .AF
Mã tiền tệ: AFN
Mã điện thoại: 93

Khu hành chính ở Islamic Republic of Afghanistan

Những nơi phổ biến ở Islamic Republic of Afghanistan